FANDOM


Cytundeb Versailles

Cytundeb Versailles oedd cytundeb rhwng tri dyn pwysig o America, Ffrainc a Phrydain in 1919. Y tri dyn oedd Arlywydd Wilson, Clemenceau a Lloyd George, lle penderfynon nhw ar daliadau Yr Almaen a sut maent am ei chosbi.

Cafodd nifer o bethau ei drafod:

  • Cafodd ei rhoi'n glir taw Yr Almaen oedd yn gwbwl gyfrifol am y rhyfel.
  • Roedd angen i'r Almaen talu am blaendaliadau er mwyn adferio effaith economaidd y rhyfel.
  • Collodd yr Almaen 13% o'i thir a 10% o'i boblogaeth.
  • Roedd clamp mawr ar defnydd militaraidd yr Almaen lle oedd dim ond le i 100,000 o filwyr yn unig a chollodd ei hawyrennau.

Doedd llawer o'r Almaenwyr ddim yn hapu gyda'r penderfyniadau ac yn galw'r cytundeb yn Diktat, a oedd yn derm trawiadol ar gyfer erledigaeth.