FANDOM


Diwygiad Ewrop

Diwygiad yn Ewrop oedd digwyddiad mawr a phwysig yng nghyfnod Y Tuduriaid oherwydd pwysleisiodd y casuneb a'r newidiadau tuag at yr Eglwys Gatholig. Roedd nifer o bobl yn rhan o'r diwygiad hon a oedd yn gwaredu ar draws Ewrop i gyd.

Yn Yr Almaen, buau Martin Luther yn gwthio yn erbyn yr Eglwys yn gyntaf, wedi'i ddilyn gan Ulrich Zwingli yn y Swistir. Yn ogystal, daeth nifer fawr o bobl eraill gan gynnwys, Desiderius Erasmus, a John Calvin. Roedd rhai o rain yn gwithredu'n lleol ac yn ymladd mewn rhyfeloedd erchyll yn ceisio rhwystro dymuniadau'r Pab a'i reolau "anrhefnus".