FANDOM


Ffiseg!
Ffiseg
Côd: PH
Nifer Modiwlau: 6
Nifer Unedau: 21
Nifer Arholiadau: 6 (4 ysgrifenedig, 2 arbrofol)
Forum: Template:Forumheader/Ffiseg

Ffiseg ydy un o'r cyrsiau anoddaf yn Lefel A. Fel un o'r Wyddorau, mae'n edrych yn dda iawn ar gyfer Prifysgol ac ymhell, oherwydd mae'n dangos sgil meddyliol ac yn bennaf ymrywmiad i waith anodd dros ben. Yn Lefel A, mae'r pwnc, wedi'i wahanu i chwech is-gwrs. Mae'r cyrsiau yn cael eu gwahanu dros dau blwyddyn, ac yn cynnwys pedwar arholiad ysgrifynedig a dau arholiad arbrofol.

Amlinelliad o'r CwrsEdit

Ffiseg PH1 -

Ffiseg PH2-