FANDOM


Hanes
Hanes
Côd: HY
Nifer Modiwlau: 4
Nifer Unedau: 20+
Nifer Arholiadau: 4 (ysgrifynedig)
Forum: Template:Forumheader/Hanes

Hanes Lefel A ydy pwnc sy'n astudio dwy cyfnod gwahanol. Oherwydd ei gysylltiadau gyda Chymru, Y Tuduriaid a chyfnod cyn yr Ail Rhyfel Byd, Yr Almaen Natsïaidd. Mae'r arholiadau felly wedi'u gwahanu i bedwar arholiad unigol, dau i'r Tuduriaid a dau i Natsïaeth. Yn 2012 fe newidiodd y cwrs ar gyfer yr arholiad Natsïaeth, ac felly does dim llawer o bapurau arholiad ar gael erbyn hyn.

Y Cwrs GyflawnEdit

Y Tuduriaid ( Hanes HY1)

Yr Almaen Natsïaidd ( Hanes HY2)