FANDOM


Bygythiad Gwrthryfel Aske all fod yn Cwestiwn 24 Marc yn eich arholiad chi. Peidiwch gofidio os dydy'r cwestiwn ddim yn debyg i'r un yma, mae'n golygu'r un peth. Mae rhestr o rhesymau oddi tano ar gyfer eich helpu i ateb y cwestiwn arholiad yma.

RhesymauEdit

Arweiniaeth a ChefnogaethEdit

  • Llywddodd Robert Aske yn y Gwrthryfel Aske i gasglu tua 30,000 o bobl gyffredin yn Ne Swydd Efrog. Danfonodd hyn neges clir i'r llywodraeth yn Llundain.
  • Roedd yr arweinwyr (Aske, Bigod a Melton) yn bwerus ac efo'r potensial i ysbrydoli eraill i wrthdaro.
  • Roedd gan y Bererindod mwy o genfogwyr na byddin y Brenin (gallwn, yn yr amcan, wedi achosi dirwy enfawr).

Gwhaniaeth CrefyddEdit

  • Roedd gan y Bererindod amcanion Catholig, ac felly, oherwydd roedd gan Harri rhai teimladau cyffyrddus tuag at y grefydd hon, roedd potensial iddo droi'n ôl. Enghraifft o hyn oedd y Chwe Erthygl.
  • Mae'r gwrthdaro crefyddol yma gan lawer o bobl yn dangos y dylanwad gwael mae'r Brenin wedi cael ar ei bobl ef. Cafodd amcanion diwygiedig eu hosgoi oherwydd yr ofn byddai gwrthwynebiad canlynol yn ymddangos.

Rhwystro NewidiadauEdit

  • Llwyddodd rhai unigolion i rwystro eu hardaloedd sanctaidd Catholig rhag eu tynnu i lawr.
  • Roedd gan y Bererindod y cryfder i roi gofynion o flaen Harri VIII, rhywbeth oedd yn cwestiynu'r Brenin dros ei reolaeth. Roedd mwyafrif o'r gofynion gan y Werin yn bethau oedd yn mynd yn erbyn dymuniadau'r Brenin, gan gynnwys rhoi modd i fynachlogydd aros i fyny.

PwysauEdit

  • Achosodd Gwrthryfel Swydd Lincoln i ddau gwrthryfel arall i ddechrau oherwydd yr ymosodiadau pwerus a wnaeth cael eu darparu. Doedd Harri methu rhwystro un arall rhag ymddangos. Doedd y llywodraeth heb sylweddoli'r fygythiad tan y funud olaf, ac felly, doedd dim digon o amser ganddynt i ymateb yn ddigon da. Roedd y Gogledd wedi cael ei cipio gan fyddin a oedd yn rhy gryf i wrthwynebu heb dactegau sylweddol da.
  • Dywedai a phwysleisiai M. L. Bush roedd y gwrthryfel yma yn rhoi llawer o bwysau ar Harri VIII i ymateb yn gryf. Penderfynodd Harri i roi pardwn i fwyafrif o'r gwrthwynebwyr, oherwydd cafodd ei wthio i wneud.