FANDOM


Siwan yw prif gymeriad y ddrama Siwan.

CymeriadEdit

Yn gyfan gwbl, cymeriad urddasol sydd ganddi, ac mae diwylliannau Cymreig a Ffrengig yn cyfiawnhau hynny. Mae modd ei gweld fel unigolyn cryf hefyd, mae'n curo Alis yn gyson wrth ei gwrthwynnebu a hefyd mae'n gallu rheoli'r llys tra bod Llywelyn yn arwain byddin. Ond yna mae ochr plentynnaidd a naif iddi. Lle mae Llywelyn yn cael ei weld fel goruchwyliwr Siwan, does dim cariad ganddynt, ac felly mae Siwan yn troi i'w hochr fflamiog er mwyn desiyfu a chynhyrfu ei chymeriad i fod yn rhywun peryglus a theyllodrus. Yn bendant, mae hi'n swyno Gwilym fel gwrach ac yn ei ddefnyddio er lles ei hun. Mae hyn yn dangos ochr gwael ac efallai thalentog Siwan, ohwerwydd mae pwerau anhygeol ganddi i ddenu dynion.